Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, której głównym zadaniem jest transfer rozwiązań technologicznych opracowanych w jednostkach naukowych do odbiorców komercyjnych oraz wdrażanie różnych rozwiązań do praktyki gospodarczej. W ostatnich latach spółka aktywnie uczestniczy jako konsorcjant, najczęściej przemysłowy, w realizacji projektów badawczo-rozwojowych częściowo finansowanych ze środków publicznych.
O sukcesie spółki stanowią z jednej strony renoma produktów jakie wprowadza na rynek, zaufanie klientów i współrealizatorów oraz silne zaplecze produkcyjno-technologiczne, z drugiej strony wysoka elastyczność działania, optymalizacja procesów obsługi klientów
i zaangażowanie pracowników. Współpraca w ramach różnych konsorcjów pozwala spółce na kompleksowe zaspokajanie oczekiwań partnerów biznesowych nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. niejednokrotnie podejmuje się wdrożenia w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej zupełnie nowych rozwiązań (tzw. pierwsze wdrożenie). Dążąc do rozwoju innowacyjnej firmy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i konsorcjantów w spółce wdrożony został w 2011 roku i działa system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2015 audytowany przez jednostkę certyfikującą TÜV Nord Polska Sp. z o.o. W okresie kilku lat spółka uzyskała wiele nagród m. in. Diament Forbesa 2014 za zajęcie drugiego miejsca w województwie śląskim i 25 miejsca w Polsce za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, Polską Nagrodę Innowacyjności 2015 za realizację projektu i działalność badawczo-rozwojową, Siłę Polskich Innowacji 2015, Polska Nagroda Innowacyjności 2016, Symbol Skutecznego Zarządzania 2016, Lider Konkurencyjności 2018 oraz Najwyższa Jakość QI 2019.