Czujnik ciśnienia wody CPW

Opis

Czujnik ciśnienia wody typu CPW-1 przeznaczony jest do sygnalizacji przekroczenia wartości ciśnienia wody w dołowych instalacjach zasilanych z rurociągów przeciwpożarowych.

W wersji CPW-1G dostosowany do medium w postaci gazu w stanie ciekłym (gaz FE-36).

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają pracę czujnika w układach zasilanych wodą z rurociągów przeciwpożarowych o różnym stopniu zanieczyszczenia.

Specyfikacja

- przystosowanie do pracy w trudnych warunkach

eksploatacyjnych podziemi kopalń

- zakres pomiarowy: 0,1 ÷ 3,0 MPa

- możliwość pracy z zanieczyszczonym medium

Metrologiczne

- zakres pomiarowy               0,1÷3 MPa

- ciśnienie maksymalne          6MPa

- dokładność ustawienia ciśnienia progowego            1%

- histereza                               5% ustawionego ciśnienia progowego

Elektryczne

- sygnał wyjściowy                Zestyk przełączny 2 A/30 V lub przełączalna zestykiem rezystancja wg zamówienia

Warunki pracy

- optymalna temperatura pracy          5÷60°C

- medium                                            CPW-1 – woda, olej, sprężone powietrze, emulsja wodno-olejowa

                                                           CPW-1G- gaz w stanie ciekłym: FE-36

- dopuszczalne parametry wejściowe                     Uᵢ=30V DC, Iᵢ=2A, Lᵢ=7µH

Mechaniczne

- Wymiary gabarytowe                      ᴓ40x143 mm

- Masa                                                Ok. 0,4 kg

- Stopień ochrony obudowy              IP 65

Galeria

Karty katalogowe

© crystalis.pl  All rights reserved.