Czujnik ciśnienia wody CPW

Opis

Czujnik ciśnienia wody typu CPW-1 przeznaczony jest do sygnalizacji przekroczenia wartości ciśnienia wody w dołowych instalacjach zasilanych z rurociągów przeciwpożarowych.

W wersji CPW-1G dostosowany do medium w postaci gazu w stanie ciekłym (gaz FE-36).

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają pracę czujnika w układach zasilanych wodą z rurociągów przeciwpożarowych o różnym stopniu zanieczyszczenia.

Specyfikacja

- przystosowanie do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych podziemi kopalń

- zakres pomiarowy: 0,1 ÷ 3,0 MPa

- możliwość pracy z zanieczyszczonym medium

Metrologiczne

        

- zakres pomiarowy

 

0,1÷3 MPa

- ciśnienie maksymalne

 

6MPa

- dokładność ustawienia ciśnienia progowego

 

1%

- histereza

 

5% ustawionego ciśnienia progowego

Elektryczne

   

- sygnał wyjściowy

 

Zestyk przełączny 2 A/30 V lub przełączalna zestykiem rezystancja wg zamówienia

Warunki pracy

   

- optymalna temperatura pracy

 

5÷60°C

- medium

 

CPW-1 – woda, olej, sprężone powietrze, emulsja wodno-olejowa

CPW-1G- gaz w stanie ciekłym: FE-36

- dopuszczalne parametry wejściowe

 

Uᵢ=30V DC, Iᵢ=2A, Lᵢ=7µH

Mechaniczne

   

- Wymiary gabarytowe

 

ᴓ40x143 mm

- Masa

 

Ok. 0,4 kg

- Stopień ochrony obudowy

 

IP 65

Galeria

Karty katalogowe

© crystalis.pl  All rights reserved.