PYLOX 3 - Laboratoryjny miernik zawartości części niepalnych


Opis

Oznaczenie zawartości części niepalnych w pyłach kopalnianych; pomiar zawartości popiołu i siarki w próbkach węgla

Cechy
Informacje techniczne

 

Wymiary (dł.x szer. x wys.):   500 x 300 x 600 mm
Masa:   43 kg
Zasilanie:   230 V
Pobór mocy (maksymalny):   120 W
Temperatura pracy:   5°C - 40°C
Wilgotność względna:   maks. 80% w temp 30°C
Detektor:   półprzewodnikowy SDD, zintegrowany ze spektometrem
Źródło promieniowania wzbudzającego:   generator promieniowania X z anodą Au
Jednostkowy czas pomiaru:   1 do 999 s
Zakres analizowanych pierwiastków:   glin (Al) - ołów (Pb)
Parametry próbki:   analityczna powietrzno - sucha
Odporność na obudowy na udary mechaniczne:   IK 10
Parametry metrologiczne:    
zakres pomiaru    
- zawartości częśći niepalnych   45 ÷ 100%
- zawartości popiołu   2 ÷ 40%
- zawartości siarki całkowitej   0 ÷ 5%
- średni błąd pomiaru w odniesieniu do oznaczeń chemicznych    
- dla zawartości części niepalnych w pyłach   ≤ 2% Na
- dla zawartości popiołu w węglu   ≤ 0,5% Aa
- dla zawartości siarki całkowitej w węglu   ≤ 0,1% Sac
Czas pomiaru:   100 s
     Pobierz kartę katalogową