SMP-NT/A - System monitorowania parametrów atmosfery w przestrzeniach zagrożonych wybuchem


Opis

Bardzo krótki czas reakcji systemu na zagrożenia. Realizacja ciągłych pomiarów wielkości mierzonych.

Cechy

xxx
Informacje techniczne

xxx