SMP-NT/A - System monitorowania parametrów atmosfery w przestrzeniach zagrożonych wybuchem


Opis

Bardzo krótki czas reakcji systemu na zagrożenia. Realizacja ciągłych pomiarów wielkości mierzonych

Cechy
Informacje techniczne

Poziom dyspozytorski:  

W skład poziomu dyspozytorskiego wchodzi komputer z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem umożliwiającym:

- wizualizację danych z urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

- sterowanie pracą urządzeń kontrolno-pomiarowych,

- dostęp do danych zgromadzonych w bazach danych,

- wykonywanie złożonych raportów i zestawień,

- udostępnianie zgromadzonych danych do innych systemów wyższego poziomu nadzoru dyspozytorskiego

Poziom stacyjny:  

Poziom stacyjny składa się z central telemetrycznych CMC-3, wyposażonych w moduły zasilająco-transmisyjne typu MZT. Modułu MZT dostarczają iskobezpiecznego zasilania do urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz pośredniczą w komunikacji między częścią powierzchniową i dołową systemu. Linia telemetryczna modułu MZT-10/60M:

- 60 V, DC, 40 mA

- komunikacja modemowa typu V23, 1200 bps

- maksymalna długość: 10 km

Poziom urządzeń kontrolno-pomiarowych:  

W skład poziomu urządzeń pomiarowycg i koncentratorów danych wchodzą m.in.:

- metanomierz MM-4:0 ÷ 100% CH4 - modemowa komunikacja z systemem, sygnalizator optyczny, wynoszona głowica pomiarowa, 2 wejścia dwustanowe, 2 wyjścia dwustanowe, bateria

- miniaturowa cyfrowa centrala dołowa MCCD-01 zależnie od konfiguracji - do 8 wejść analogowych, do 12 wyjść dwustanowych, do 16 wejść dwustanowych

- czujniki analogowe o sygnale wyjściowym 0,4 ÷ 2 V:

- czujnik tlenku węgla MCO:0 ÷ 200 pp CO i 0 ÷ 1000 ppm CO

- czujnik tlenu MO2:0 ÷ 25% 02

- czujnik metanu MCH:0 ÷ 100%CH4

- czujnik wilgotności względnej i temperatury MHT - 0 ÷ 95%. -20°C ÷ 40°C

- czujnik różnicy ciśnień MRC - wiele zakresów pomiarowych

- anemometr AS-3: 0.1  ÷ 10 m/s lub -5 ÷ +5 m/s

- klawiatura kalibracyjna KB-1Pobierz kartę katalogową