SV*/DTSS - Iskrobezpieczny sejsmometr jednoskładowy


Opis

Pomiar, przetwarzanie oraz transmisja cyfrowa sygnału sejsmicznego do lokalnego koncentratora pomiarowego LKP

Cechy
Informacje techniczne

Liczba rejestrowanych składowych: jedna: Z
Częstotliwość własna niskoczęstotliwościowych czujników GS-1-LF: 1.0 Hz ± 10%
Dopuszczalny kąt odchylenia od pionu podczas pracy: ±7.5°
Czułość: 118 V · m/s
Ciężar masy ruchomej w każdym czujniku: 700 g ± 5%
Maksymalne przemieszczenie cewki w każdym czujniku: ≤6,35 mm P-P
Odporność na udary:
50 G
Maksymalny pobór prądu: 35 mA
Pasmo przenoszonych częstotliwości (bez sondy) - pasmo przenoszonych częstotliwości ograniczone przez filtr antyaliazyjny:

Tryb 250 Hz - 0 - 103,25 Hz

Tryb 500 Hz - 0 - 206,5 Hz

Tryb 1kHz - 0 - 413,0 Hz

Tryb 2 kHz - 0 - 826,0 Hz

Konfigurowalny tryb górnoprzepustowy:

od 0,1 Hz do 1 Hz z możliwością jego wyłączenia

Rozdzielczość przetwornika A/C:

24 bity

Dynamika przetwarzania (całkowity SNR):

130 dB @250 Hz

Częstotliwość próbkowania:

250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz

Regulowane wzmocnienie:

x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128

Bufor danych pomiarowych:

do 10 próbek pomiarowych

Rodzaj transmisji:

DTSS - impulsowa transmisja cyfrowa po teletechnicznej linii zasilającej

Synchronizacja:

po linii miedzianej, impulsowa

Szczególne warunki stosowania:

Totoczenia = +0°C ÷ +50°C

Zasięg transmisji:

dołowa OCGD do 2,5 km

powierzchniowa OCGA do 10 km

Stopień ochrony IP:

IP 65

Funkcje dodatkowe:

aretacja elektryczna,

test sejsmometru, wymuszenie ruchu masy

Sposób montażu:

SVd - kotwa, spąg

SVu - kotwa, strop

SVf - nóżki, spąg

 

Urządzenie spełnia wymogi dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie dla grupy I
w kategorii M1.Pobierz kartę katalogową