MP N/O 3 - Trójskładowy moduł pomiarowy nadawczo-odbiorczy


Opis

Przetwarzanie oraz transmisja cyfrowa sygnałów z trzech czujników geofonowych lub sejsmometrów do lokalnego koncentratora pomiarowego LKP

Cechy
Informacje techniczne

Liczba kanałów pomiarowych: trzy
Maksymalny pobór prądu: 35 mA
Pasmo przenoszonych częstotliwości (bez sondy) - pasmo przenoszonych częstotliwości ograniczone przez filtr antyaliazacyjny: 

Tryb 205Hz - 0 - 103,25Hz

Tryb 500Hz - 0 - 206,5Hz

Tryb 1kHz - 0 - 413,0Hz

Tryb 2kHz - 0 - 826,0Hz

Konfigurowalny filtr górnoprzepustowy:

od 0,1Hz do 1Hz z możliwością jego wyłączenia

Rozdzielczość przetwornika A/C:

24 bity

Dynamika przetwarzania (SNR):

130 db @250Hz

Częstotliwość próbkowania:

250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz

Regulowane wzmocnienie:

x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128

Bufor danych pomiarowych:

do 10 próbek pomiarowych

Rodzaj transmisji:

DTSS - impulsowa transmisja cyfrowa po teletechnicznej linii zasilającej

Synchronizacja:

po linii miedzianej, impulsowa

Zasięg transmisji:

dołowa OCGD do 2,5 km

powierzchniowa OCGA do 10 km

Szczególne warunki stosowania:

Totoczenia = +0°C ÷ +50°C

Stopień ochrony IP:

IP 54

 

Parametry wejściowe dla złącza P1 LINE: Parametry wejściowe i wyjściowe dla złącz Z GEO, X GEO, Y GEO, P3:

Li: ~0 µH

Ui: 35 V

Pi: 2,0 W

Ii: 78 mA

Ci: ~0 µF

Li: ~0

Ci: ~0

Ui: 23 V

Ii: 50 mA

Pi: 0,25 W

Lo: 690 mH

Co: 1000 µF

Uo: 7,2 V

Io: 26 mA

Po: 0,2 W

 

Urządzenie spełnia wymogi dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie dla grupy I w kategorii M1.Pobierz kartę katalogową