MP N/O - Moduł pomiarowy nadawczo-odbiorczy


Opis

Przetwarzanie oraz transmisja cyfrowa sygnałów z czujników geofonowych lub sejsmometrów do lokalnego koncentratora pomiarowego LKP

Cechy
Informacje techniczne

Liczba kanałów pomiarowych: jeden
Maksymalny pobór prądu: 35 mA

Pasmo przenoszonych częstotliwości (bez sondy) - pasmo

przenoszonych częstotliwości ograniczone przez filtr antyaliazacyjny:

Tryb 250Hz - 0 - 103.25Hz

Tryb 500Hz - 0 - 206.5Hz

Tryb 1kHz - 0 - 413.0Hz

Tryb 2kHz - 0 - 826,0Hz

 

Konfigurowalny filtr górnoprzepustowy: od 0,1Hz do 1Hz z możliwością jego wyłączenia
Rozdzielczość przetwornika A/C: 24 bity
Dynamika przetwarzania (SNR): 130 db @250Hz
Częstotliwość próbkowania: 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz
Regulowane wzmocnienie: x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128
Bufor danych pomiarowych: do 10 próbek pomiarowych
Rodzaj transmisji: DTSS - impulsowa transmisja cyfrowa po teletechnicznej linii zasialającej
Synchronizacja: po linii miedzianej, impulsowa
Zasięg transmisji:

dołowa OCGD do 2,5 km

powierzchniowa OCGA do 10 km

Wyjście sterujące wzbudnikiem drgań:

izolowane wyjście z transoptora

Szczególne warunki stosowania:

Totoczenia= +0°C ÷ +50°C

Stopień ochrony IP:

IP 54

 

Parametry wejściowe dla złącza Z3-LINIA: Parametry wejściowe i wyjściowe dla złącza Z1-GEOFON: Parametry wejściowe dla złącza Z2-ZASILANIE (wzbudnik): Parametry wejściowe dla złącza Z7-WZBUDNIK (sterowanie):

Li: ~0 µH

Ui: 35 V

Pi: 2,0 W

Ii: 78 mA

Ci: ~0 µF

Li: ~0

Ci: ~0

Ui: 23 V

Ii: 50 mA

Pi: 0,25 W

Lo: 350 mH

Co: 10 µF

Uo: 7,2 V

Io: 35 mA

Po: 0,26 W

Li: ~0

Ci: ~0

Ui: 12,8 V

Ii: 1,98 A

Lo: 250 µH

Co: 1 µF

Uo: 12,8 V

Io: 1,35 A

 

Urządzenie spełnia wymogi dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie dla grupy I w kategorii M1.Pobierz kartę katalogową