29
Listopad

Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. nagrodzone Złotym Godłem 2019

Program Najwyższa Jakość Quality International

Firma Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o. została nagrodzona Złotym Godłem QI 2019 w Programie Najwyższej Jakości Quality International.

Celem projektu jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.Zdobycie Godła Najwyższa Jakość QI jest potwierdzeniem, iż podmioty - Laureaci konkursu - stosują najwyższe standardy zarządzania, a także stanowi element budowania ich przewagi konkurencyjnej. Zdobycie Certyfikatu i prestiżowego Godła – rozpoznawalnego znaku o międzynarodowym znaczeniu, kierującego czytelny przekaz do klientów i kontrahentów oraz poświadczającego czytelną politykę jakości oraz jest wsparciem budowy pozytywnego wizerunku.

Nagrodę odebrała Pani Prezes mgr. inż. Anna Kubańska oraz Dyrektor dr inż. Marek Kryca

Więcej na stronie - www.najwyzszajakoscqi.pl