02
Październik

Artykuł w miesięczniku naukowo-technicznym "Napędy i sterowanie", nr 9 (245)

Stacja przygotowania mieszanek węglowych ładowanych na samochód w miesięczniku "Napędy i sterowanie"

            W nr 9 miesięcznika naukowo-technicznego „Napędy i sterowanie” została opisana stacja przygotowania mieszanek węglowych ładowanych na samochód. System jest stworzony do przygotowania niewielkiej porcji mieszaniny w zadanej jakości, z dwóch składników o zadanej zawartości popiołu. Stosowane rozwiązanie jest przeznaczone do załadunku składów kolejowych i opierają się na wskazaniach popiołomierzy przenośnikowych.

            Głównym powodem do zaprojektowania i do zabudowy węzła tworzenia mieszanek miałowych ładowanych na samochody była pracochłonność i uciążliwość mieszania ładowarkami oraz duża możliwość popełnienia błędów podczas pomiarów kontrolnych parametrów sprzedawanego produktu.

W artykule z dużą dokładnością i transparentnością została opisana struktura węzła technologicznego, zasada działania układu oraz uzyskane rezultaty.