17
Październik

Lider Konkurencyjności 2018

Uzyskanie tytułu Lidera Konkurencyjności na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości

 

Na IV Polskim Kongresie Przedsiębiorczości 2018 w Poznaniu spółka została nagrodzona tytułem

Lider Konkurencyjności 2018 za innowacyjność w swojej działalności, która przełożyła się na wymierne efekty ekonomiczne.

Nagroda została odebrana przez Panią Prezes Annę Kubańską. 

 Więcej o Polskim Kongresie Przedsiębiorczości - http://polskikongres.pl/