14
Luty

Polski Produkt Przyszłości

-

Dnia 12.02.2019 r. odbyła się gala konkursu Polskiego Produktu Przyszłości, na której otrzymaliśmy wyróżnienie oraz dwie nagrody - Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz Nagroda Specjalna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na gali spółkę reprezentowała Pani Prezes Anna Kubańska. 

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce.